Selectie reglement Marcella van Altena Voor elke danser die toegelaten is tot onze Selectie Opleiding, geldt het volgende reglement:

Audities, Castings of Screen-tests voor producties, workshops en/of privelessen buiten de dansschool:
Een ieder die zich aan wil melden voor een auditie, casting, screentest, workshop en/op privelessen buiten de selectie om is verplicht dit persoonlijk te melden. Bij verzuim van melding kunnen wij besluiten de danser met onmiddellijke ingang uit de selectie te plaatsen. Wij zullen waar kan en nodig is de danser begeleiden tijdens de audities en het verdere traject. Mocht er verzuim van de lessen plaatsvinden door producties is dat geoorloofd.

Zelfstandig lesgeven bij andere dans/sportscholen/instanties:
Het zelfstandig lesgeven/assisteren bij andere dans/sportscholen/instanties is niet toegestaan.

Kledingvoorschriften:
Jazz Selectie: zwarte jazz-broek, wit hemdje/shirt zonder opdruk, dancesneakers, haren vast. Street Selectie: wijde kleding, kleur maakt niet uit, goede sportschoenen met draaiplateau.

Aanwezigheid / Verzuim lessen:
Meedoen in de selectie is verplicht aanwezig zijn op de lessen. Bij ziekte of een andere geldige reden (bijv schoolactiviteiten) graag een afmelding per email. Zonder afmelding is het verzuim ongeoorloofd. Bij 3 ongeoorloofde lessen en/of te weinig inzet tijdens de lessen zijn we helaas genoodzaakt de danser uit de selectie te plaatsen met onmiddellijke ingang.

Blessures:
Blessures die het trainen onmogelijk maken moeten gemeld worden bij Ilse Meeusen 06-52027788. Het deelnemen aan een training met een blessure of na blessure behandeling is alleen mogelijk met goedkeuring van Ilse.

Gedrag tijdens de lessen:
In de selectie verwachten wij een goede en positieve werkhouding, inzet en discipline.

Theatershow:
Alle dansers uit de selectie zijn verplicht deel te nemen aan de generale repetities en het gehele weekend theatershow in de Meerse.

Gebruik verdovende middelen:
Bij het constateren dat een danser onder invloed van verdovende middelen in de les staat zal deze uit de les verwijderd worden. Daarna zullen de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht worden.

Hip-Hop wedstrijden:
De dansers die in een hip-hop team dansen zijn verplicht alle wedstrijden mee te dansen. Met een geldige reden uitgezonderd ziekte moet er 4 weken van te voren een melding zijn bij de dansschool. In de week voor de wedstrijd zal de desbetreffende danser niet mee trainen in het team. Bij onnodig verzuim of te weinig inzet zal de danser per onmiddellijke ingang het team moeten verlaten. Bij niet deelname aan het NK is het niet meer mogelijk deel te nemen aan het volgende Selectie seizoen.

Afwezigheid laatste training voor wedstrijd:
Bij verzuim van de laatste training voor de wedstrijd kunnen wij besluiten de danser(es) NIET mee te laten dansen in het team.

Startlicentie en entreegeld wedstrijden Hip-Hop:
Iedere danser betaald aan het begin van het seizoen een startlicentie van € 15,= dit moet samen met een kopie legitimatie en 2 pasfoto’s worden ingeleverd. Entree: € 8,= aan de deur te voldoen bij de wedstrijd. Bij het niet tijdig afmelden voor de wedstrijd ( minimaal 2 wkn ) is het volledige startgeld verschuldigd.

Teamkleding voor de wedstrijden:
Het team bepaald met de ouders onderling welk budget er per kind beschikbaar is, Mirella zal met dit budget het gehele tenue inclusief schoenen samenstellen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat een team door een sponsor wordt aangekleed met goedkeuring van Mirella.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt er een besluit genomen tijdens de docenten vergadering.